Några årtal i Stöndar och
                                                            Bettans konferenscenters historia


1800 Manngårdsbyggnad i tre våningar uppförs förmodligen av Johan Nordenfalk d.ä.
   
1840-talet Fasligheten säljs till Lantbrukare Sjöström i Styrnäs, som överlåter den på sin måg.
   
1900 Boteå kommun köper stället för användning som ålderdomshem.
   
1930 Lanthushållsskolan tar över.
   
1935 Brand i huvudbyggnaden.
   
1937 Ny huvudbyggnad invigs.
   
1946 Landstinget tar över verksamheten.
   
1952 Kung Gustaf VI Adolf besöker Stöndar under sin Eriksgata.
   
1960 Huvudbyggnaden brinner igen.
   
1961 Flygelbyggnaden brinner och Rättaren omkommer.
   
1964 Nya skolbyggnaden tas i bruk.
   
1971 Gymnasieskolan införs.
   
1982 Lanthushållsskolan läggs ner.
   
Efter nedläggningen blir Stöndar en av LO:s kursgårdar för att idag vara Bettans Konferenscenter.

< Första sidan > < Kontakt > < Huvudbyggnad > < Matsalen > < Karta > < Våra Rum >

©  Bettans Konferenscenter 2009