Huvudbyggnaden


Huvudbyggnaden från söder. Några datum ur Stöndars historia hittar du här.

Utsikt mot sydost från terrassen på huvud-byggnaden.

Norra sidan av huvudbyggnaden med entrén till matsalen.

Konferenslokalerna finns i våra annex och i huvudbyggnaden. Vi har 3 konferenslokaler och grupprum.


< Första sidan > < Kontakt > < Huvudbyggnad > < Matsalen > < Karta > < Våra Rum >

©  Bettans Konferenscenter 2009